• Notat
  • 7 sider

Ingen klimaødelæggende fabrikslandbrug uden Danske Bank

Danske banker og finansielle virksomheder gør den store produktion af animalske landbrugsprodukter i Danmark mulig.

29. marts 2023 · Kl. 11:20 Materiale

Den industrielle model for animalsk produktion medfører sociale, økonomiske og miljømæssige problemer på lokal og global skala.

Vandforurening, luftforurening og den enorme mængde ammoniak- og kvælstofrige gødning produceret på fabrikslandbrug påvirker lokalsamfund, og skader dyreliv og biodiversitet.

Arlas og Danish Crowns samlede udledninger udgør således i øjeblikket cirka to tredjedele af Danmarks samlede drivhusgasfodaftryk.

Den største yder af lån, tegningsgarantier og investeringer er Danske Bank, som dermed fortsætter sin sorte virksomhed uden hensyn til klimaet.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!