jul i NOAH
Året der gik. Grafik: NOAH

Godt nytår Årets miljøpolitiske sejre

Med en regering, der nedprioriterer det grønne og klimatopmøder, der ikke leverer, er der mere end nogensinde brug for stærke græsrødder og organisationer. Her er vi glade for at kunne dele et udpluk af vores miljøpolitiske arbejde og sejre med dig i 2023 og løfte sløret for vores planer i 2024.

20. december 2023 · Kl. 08:22 Nyhed

Stop for falske klimaløsninger

Det skorter ikke på falske klimaløsninger, som bringes i spil for at forsinke reel handling og sende regningen til andre lande. I år har vi gennem research, oplæg og oplysningsarbejde modarbejdet brint, CCS, PtX, biomasse og biogas.

Hold de store syndere ansvarlige

Vi har politianmeldt BMW for falsk markedsføring, afsløret Danske Banks lån til og investeringer i den industrielle animalske produktion og Glencores ødelæggende minedrift. Virksomheder er i høj grad uregulerede, når det kommer til udledning af klimagasser. Vi dokumenterede i år, hvordan dette sætter en stopper for at nå klimamål og viste, at vores arbejde for en due diligence lov i EU er højst nødvendig, og hvorfor den må have stærke klimaforpligtelser. Samtidig bar vores årelange kampagne mod Energicharter-traktaten frugt, da Danmark trak sig tidligere i år.

Et retfærdigt og grønt jordbrug

Vi har organiseret bønder og lokalsamfund over hele landet og skabt grobund for at skabe fællesskabsbaseret jordbrug. Samtidig har vi promoveret en plantebaseret, lokal og sæsonbetonet madkultur og modarbejdet den nye generation af GMO’er. Vi har også dokumenteret de store ødelæggelser den danske svineproduktion medfører i Sydamerika gennem sojaimport i udstillingen “Svin og soja”.

Havmiljøet

Vi har siden 2021 beskæftiget os med det miljø, der befinder sig under vandoverfladen primært i havet og i fjordene. Det, som du ikke kan se. Vores dykker har fotodokumenteret miljøtilstanden i Isefjorden, Køge Bugt, i Københavns havn omkring Lynetteholmen, ved Agersø Sund og i Aarhus Bugt. Sammen med droneoptagelser har disse undervandsbilleder og -videoer været med til at få havmiljøet højt på den politiske dagsorden.

Mærk verden

Vi har gjort det muligt for unge som gamle at komme ud i naturen gennem vores klimafællesskab og vores naturskole. Vi har også været ude på skoler og give elever indblik i globale værdier og ikke mindst medorganiseret Danmarks første biodiversitetsmarch.

Solidaritet

Miljøforkæmperes rettigheder er under pres nationalt som internationalt. Vi har derfor givet input til FN’s nye rapportør for Miljøforkæmpere og støttet miljøforkæmpere i Latinamerika gennem vores partnere i Friends of the Earth International.

2024

I 2024 skal vi udfordre den industrielle svineindustri og støtte udsatte lokalsamfund. Vi skal dokumentere den ødelæggende træhugst i Estland til dansk biomasse og fortsat modarbejde falske klimaløsninger, som CCS, atomkraft, GMO og brint. Vi skal sørge for en stærk dansk implementering af loven om virksomheder og bæredygtighed og udfordre virksomheders særlige rettigheder, når de lægger sager an mod demokratiske beslutninger, som at lukke uran-minen i Grønland. Og vi skal sørge for et grønt Europa-parlamentsvalg.

Vi vil sætte fokus på miljøaktivisters og græsrødders rettigheder i Danmark og det Globale Syd og fortsætte samarbejdet med partnere i 20 lande om madsuverænitet, værdikæder og natur. Vi skal skabe flere fællesskaber for unge og modvirke klimaangsten, og ikke mindst skal vi fortsætte vores engagement på skoler rundt om i landet gennem undervisning og materiale.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!