VI KLARER PARAGRAFFERNE
Langhårede paragraffer i miljøets tjeneste

CCS NOAH klager over Miljøstyrelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

12. februar 2024 · Kl. 20:00 Nyhed

NOAH har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en afgørelse truffet af Miljøstyrelsen efter miljøvurderingslovens § 4 stk. 4.

Klagen er udarbejdet i samarbejde med Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt og Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev.

Vi har klaget over, at Miljøstyrelsen har givet tilladelse til Ørsteds byggeri af CO2-fangstanlæg på Asnæsværket i Kalundborg uden miljøkonsekvensrapport og høring af offentligheden.

Miljøstyrelsen har truffet sin afgørelse med henvisning til en undtagelsesbestemmelse i Miljøvurderingsloven, (lovens § 4 stk. 4) som handler om fritagelse for miljøvurdering og dermed også høring af offentligheden.

Miljøstyrelsens primære begrundelse for afgørelsen er hensynet til opfyldelse af de nationale klimamål i Danmark i 2025 og 2030, idet CO2-fangstprojektet på Asnæsværket påstås at udgøre en unik, entydig og konkret andel af CO2-reduktionen inden for fristen af klimamålene i 2025 og 2030.

Miljøstyrelsen hævder videre, at en forsinkelse af idriftsættelsen af CO2-fangstanlægget på Asnæs-værket med 4-5 måneder, vil udskyde denne til december 2025, og at denne forsinkelse vil føre til minimum 110.000 ton manglende CO2-fangst i 2025.

Vi finder, at der her benyttes et sprogligt greb, idet der ikke er tale om en forsinkelse, men derimod en ansøgning om fremskyndelse af projektet gennem brug af § 4 stk. 4.

Miljøstyrelsen er godkendende myndighed, og de bruger altså knaphed på tid og som nævnt klimamålene som begrundelse for, at Ørsted skal undgå at leve op til Miljøvurderingslovens generelle bestemmelser.

Hvis afgørelsen opretholdes, ser vi en risiko for, at den kan danne præcedens, så bygherrer i fremtiden vil henvise til denne sag og argumentere for, at de for at spare tid i den grønne omstillings navn ikke behøver at overholde Miljøvurderingslovens generelle bestemmelser. 

Vi refererer også i vores klage til det faktum, at skiftende regeringer inklusive den nuværende har undladt at realisere de meget store reduktionspotentialer, der findes inden for transport og landbrug, hvorefter CCS - hockeystavens teknologi - i sidste øjeblik skal redde en forfejlet klimapolitik. 

I stedet for rettidig omhu har vi set omhyggelig mangel på rettidighed.

-

Læs vores klage, der følger op på de høringssvar om CO2-lagring, som ni organisationer og foreninger stod bag i august 2023 og de efterfølgende intensive aktiviteter i de to miljøforeninger Havnsø-Føllenslav og Ren Nekselø Bugt.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!